OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

 

gadżety klubowe: Tomasz Karczyński     email: tomasz.karczynski@gmail.com

 

strona internetowa: Paweł Zaczkiewicz     email: p.zaczkiewicz@okshusarz.pl