Opłaty

 

Na podstawie decyzji Zarządu Opolskiego Klubu Strzeleckiego "HUSARZ"  zostały ustalone następujące stawki:

 

Wpisowe do klubu - 400 zł (w tym ubezpieczenie)


Roczna składka członkowska - 300 zł

 

Członek stowarzyszenia jest zobowiązany corocznie wypracować na rzecz stowarzyszenia 12 godzin lub zapłacić ekwiwalent w kwocie 10 zł / h (120 zł)

 

Roczna składka członkowska jest opłacana zawsze do 10 - ego każdego miesiąca / do 10 - ego każdego kwartału / do 10 - ego każdego roku.

 

Dozwolone formy zapłaty

 

- roczna składka członkowska płatna do 10 stycznia każdego kolejnego roku w kwocie 300 zł

- kwartalna składka członkowska płatna do 10 stycznia / 10 kwietnia / 10 lipca / 10 października w kwocie 75 zł / kwartał

- miesięczna składka członkowska płatna do 10 każdego miesiąca w kwocie 25 zł / miesiąc

 

Nie uiszczenie składek członkowskich ( już za okres 1 miesiąca ) skutkuje usunięciem z listy członków
Opolskiego Klubu Strzeleckiego Husarz.