Ścieżka strzelca sportowego OKS HUSARZ
- klubu należącego do PZSS

 

 

1.    Przynależność do klubu – początek

 

 • Wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz potwierdzenie z sądu o niekaralności;
 • Zapłata wpisowego do klubu;
 • Staż kandydacki lub zapłata ekwiwalentu;
 • Potwierdzenie zarządu o przyjęciu w poczet członków;
 • Zakup ochronników słuchu i wzroku (wymagane);

 

 

 

2.    Egzamin na patent

 

 • Przystąpienie do egzaminu jest obwarowane trzy miesięczną przynależnością do klubu (Prezes Zarządu musi zarejestrować kandydata na stronie PZSS !!!!);
 • Szkolenie – kurs przygotowawczy na patent strzelecki (zał.1 wg norm przygotowanych przez PZSS);
 • Treningi / zawody z posługiwania się bronią palną oraz z zachowania się na strzelnicy – zakończone wewnętrznym egzaminem;
 • Otrzymanie zaświadczenia przez uprawnionego instruktora o gotowości do posługiwania się bronią palną czyli o przygotowaniu członka do egzaminu na patent;
 • Wypełnienie wniosku o przystąpienie do egzaminu na patent strzelecki – wymagane badania lekarza medycyny sportu, złożenie do kierownika klubu celem podpisania i potwierdzenia;
 • Wpłata kwoty za egzamin na patent strzelecki;
 • Pozytywny wynik egzaminu praktycznego i teoretycznego;
 • Oczekiwanie na patent strzelecki;

 

 

 

3.    Licencja PZSS

 

 • Wypełnienie wniosku o wydanie po raz pierwszy licencji – złożenie do Prezesa Zarządu celem podpisania i potwierdzenia (nie wymagany lekarz medycyny sportu);
 • Wydanie licencji zawodniczej – wysyłka przez PZSS na adres klubu;

 

 

4.    Pozwolenie na broń palną do celów sportowych

 

Skompletowanie dokumentów:
 • wniosek na broń palną do celów sportowych;
 • wniosek na broń palną do celów kolekcjonerskich – wersja sportowa;
 • zaświadczenie Prezesa Zarządu o przynależności klubowej – wydaje Prezes Zarządu;
 • zaświadczenie KRS – wydaje Prezes Zarządu;
 • zaświadczenie o statutowej działalności stowarzyszenia – wydaje Prezes Zarządu;
 • patent strzelecki – kserokopia, oryginał do wglądu;
 • licencja zawodnicza – kserokopia, oryginał do wglądu;
 • zaświadczenie o wydanej licencji – kserokopia, oryginał do wglądu;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 242 zł
  Urząd Miasta Opola nr konta bankowego: 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249;
 • orzeczenie lekarskie;
 • orzeczenie psychologiczne;
 • dwie fotografie 3 x 4 cm;
 • komunikaty strzeleckie WYMAGANE !!!!!

 

Zobacz przykładowe wnioski do WPA