Członkostwo - "aby zostać jednym z nas"

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  

DO POBRANIA (wersja pdf)

DO POBRANIA (wersja doc)

 

 

 

Zasady przyjęć do klubu.

 

Warunki podstawowe:

 

- należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych

- korzystać z pełni praw publicznych

- należy być merytorycznie zainteresowanym tematyką strzelecką

- należy utożsamiać się z celami Stowarzyszenia, mieć możliwość czynnego wspierania w tym merytorycznego i finansowego w realizacji statutowej działalności

 

Wymagane dokumenty oraz czynności:

 

- złożyć deklarację członkowską i przedłożyć rekomendację członka Stowarzyszenia
(rekomendacja nie jest obligatoryjnie wymagana, gdyż w okresie stażu kandydackiego poznajemy kandydata)

- uiścić wymagane wpisowe

(wpisowe nie ulega zwrotowi)

- dołączyć do deklaracji członkowskiej aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne, wydane nie później niż 30 dni przed jego przedłożeniem
(funkcjonariusze służb mundurowych oraz osoby posiadające decyzję uprawniającą do posiadania broni palnej zwolnieni są z tego obowiązku)

- w okresie kandydackim należy wykazać się czynnym udziałem we wspieraniu Stowarzyszenia poprzez realizowanie wskazanych przez Zarząd Stowarzyszenia prac społecznych
(udział w imprezach jako helper, organizowanych przez stowarzyszenie lub zlecone do wykonania zadania)

 

      Wypełnioną deklarację członkowską, zaświadczenie o niekaralności oraz potwierdzenie wpłaty wpisowego dostarczamy do siedziby stowarzyszenia
- rozpoczynamy staż kandydacki.

 

 

CZŁONKOSTWO STOWARZYSZENIA UZYSKUJE SIĘ I TRACI
W DRODZE UCHWAŁY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.