Członkowie klubu posiadają następujące kwalifikacje:

 

- trenerów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
- instruktorów strzelectwa sportowego,

- instruktorów strzelectwa bojowego

- instruktorów strzelectwa dynamiczno-praktycznego
- instruktorów strzelectwa myśliwskiego,

- instruktorów SERE ( Survival, Evasion, Resistance, Escape – Przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka)

- prowadzących strzelanie wydane przez PZSS, LOK, PZŁ

-sędziowie PZSS,

- sędziowie PZŁ,

- egzaminatorów IPSC

- inne specjalistyczne uprawnienia