Ścieżka strzelca sportowego OKS HUSARZ
- klubu należącego do PZSS

 

 

1.    Przynależność do klubu – początek

 

 • Wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz potwierdzenie z sądu o niekaralności;
 • Zapłata wpisowego do klubu;
 • Staż kandydacki lub zapłata ekwiwalentu;
 • Potwierdzenie zarządu o przyjęciu w poczet członków;
 • Zakup ochronników słuchu i wzroku (wymagane);

 

 

2.    Egzamin na patent

 

 • Przystąpienie do egzaminu jest obwarowane trzy miesięczną przynależnością do klubu (Prezes Zarządu musi zarejestrować kandydata na stronie PZSS !!!!);
 • Szkolenie – kurs przygotowawczy na patent strzelecki (zał.1 wg norm przygotowanych przez PZSS), kurs jest obowiązkowy, o terminie zostaniesz poinformowany wiadomością email;
 • Treningi / zawody / konsultacje z posługiwania się bronią palną oraz z zachowania się na strzelnicy – zakończone wewnętrznym egzaminem;
 • Zgłoszenie na egzamin na patent strzelecki; Terminy egzaminów są podane na stronie internetowej pzss.org.pl lub na portal.pzss.org.pl - na naszym indywidualnym koncie (loginem jest adres email a hasłem - pesel) Zapis na egzamin następuje tylko i wyłącznie poprzez nasze indywidualne konto na portal.pzss.org.pl i tylko i wyłącznie w czasie podanym w informacji o egzaminie (zapisy od/do), zazwyczaj miejsca na egzamin rozchodzą się w kilka minut, tym samym wszystkie niezbędne dane należy uzupełnić znacznie wcześniej (zdjęcie, nr telefonu itp. itd).
 • W trakcie zapisów na egzamin należy: zaznaczyć wszystkie dyscypliny w jakich chcemy zdawać egzamin (zalecane: pistolet, karabin, strzelba), zaznaczyć plastikową kartę patentu strzeleckiego (dodatkowo płatne 60 zł) oraz już po samym zapisie wydrukować wniosek na egzamin (w trakcie wydruku zaznaczyć ptaszkiem upragnione dyscypliny czyli pistolet, karabin i strzelba)
 • Wydrukowany wniosek należy przedłożyć do kierownika klubu prowadzącego szkolenia przygotowujące do egzaminu na patent strzelecki, który potwierdzi organizację oraz przeprowadzenie wymaganego szkolenia zgodnego z wytycznymi PZSS;
 • Wydrukowany wniosek należy przedłożyć lekarzowi, który potwierdzi brak przeciwskazań do uprawiania strzelectwa sportowego. UWAGA: Zazwyczaj lekarz jest obecny na egzaminie na patent strzelecki i można przejść badanie w dniu egzaminu. Koszt ok. 50 - 60 zł.
 • Należy stawić się na egzamin i uzyskać pozytywny wynik egzaminu praktycznego i teoretycznego;
 • Oczekiwanie na patent strzelecki - patent strzelecki pojawi się na naszym indywidualnym koncie na portal.pzss.org.pl w kilka dni po egzaminie, plastikowa karta patentu zostanie wysłana na nasz prywatny adres;

 

 

 

3.    Licencja PZSS

 

 • Poprzez portal.pzss.org.pl należy złożyć wniosek o wydanie licencji zawodniczej PZSS oraz dokonać wpłaty na konto klubu (tylko i wyłącznie konto klubu) kwotę 100 zł za wydanie licencji zawodniczej oraz opłatę na lokalne struktury strzeleckie czyli OZSS.
 • Wydanie licencji zawodniczej – wysyłka przez PZSS na adres klubu; Licencja zawodnicza pojawi się w wersji elektronicznej na portal.pzss.org.pl 

 

Uzyskanie powyższych dokumentów tj. patentu strzeleckiego oraz licencji zawodniczej uprawnia nas do ubiegania się o pozwolenie na broń do celów sportowych, celów kolekcjonerskich oraz dopuszczenia do posiadania broni palnej.

 

Zaleca się przystąpienie do badań lekarskich dla osób ubiegających się o broń palną dopiero na tym etapie czyli posiadaniu zaświadczenia o nadaniu patentu strzeleckiego oraz wydaniu licencji zawodniczej. (nie zaleca się udziału w badaniach podczas egzaminu na patent strzelecki, takie badania wykonywane są na własną odpowiedzialność)

 

 

4.    Pozwolenie na broń palną do celów sportowych

 

Skompletowanie dokumentów:
 • wniosek na broń palną do celów sportowych;
 • wniosek na broń palną do celów kolekcjonerskich – wersja sportowa;
 • wniosek o dopuszczenie do posiadania broni palnej;
 • zaświadczenie Prezesa Zarządu o przynależności klubowej – wydaje Prezes Zarządu;
 • zaświadczenie KRS – wydaje Prezes Zarządu;
 • zaświadczenie o statutowej działalności stowarzyszenia – wydaje Prezes Zarządu;
 • patent strzelecki – kserokopia, oryginał do wglądu nagrany i dołączony na płycie CD;
 • licencja zawodnicza – kserokopia, oryginał do wglądu nagrany i dołączony na płycie CD;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 242 zł za każdy z powyższych wniosków tj. pozwolenie sportowe oraz pozwolenie kolekcjonerskie i 10 zł za wniosek o dopuszczenie do posiadania broni;
  Urząd Miasta Opola nr konta bankowego: 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249;
 • orzeczenie lekarskie;
 • orzeczenie psychologiczne;
 • dwie fotografie 3 x 4 cm;
 • komunikaty strzeleckie WYMAGANE !!!!!

 

Zobacz przykładowe wnioski do WPA