Opolski Klub Strzelecki "HUSARZ"


decyzją Prezydium Zarządu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego otrzymał:

LICENCJĘ nr LK - 1077/2017

uprawniającą do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim w dyscyplinach:

 

pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa