IDPA

IDPA to International Defensive Pistol Association - Międzynarodowe Stowarzyszenie Pistoletu Obronnego (www.idpa.com)

Zostało założone w 1996 roku przez entuzjastów strzelectwa praktycznego, dla których ewolucja IPSC w kierunku sportu wyczynowego była odejściem od założeń realiów praktyki szkolenia. Głównym celem IDPA jest sprawdzenie umiejętności i zdolności danej osoby oraz zastosowanie praktycznego wyposażenia. Tu również strzela się w 4 klasach sprzętowych: fabryczny pistolet obronny, zmodyfikowany pistolet obronny, pistolet obronny dużego kalibru /tylko broń na naboje .45 ACP- 11.43x23/, rewolwer obronny.

Minimalnym kalibrem jest 9 mm Para w pistolecie i .38 Special /9 mm/ w rewolwerze. Założyciele IDPA obserwując ewolucję broni i wyposażenia zawodników doszli do wniosku, że wyczynowy sprzęt, zwłaszcza używany w klasie otwartej, ma coraz mniej wspólnego z duchem strzelectwa praktycznego.

Postanowili oni ograniczyć odmiany broni oraz wyposażenie zawodników według podstawowego kryterium możliwości noszenia, tak w codziennym życiu jak i w służbie. Wyklucza się więc modyfikacje broni zmierzające do jej usportowienia jak w ISSF czy IPSC. Podstawową zasadę doboru wyposażenia celnie opisują słowa - jeśli modyfikacja zwiększa twoje szanse na zawodach, to najprawdopodobniej jest niedozwolona w IDPA. Także konstrukcja torów została ograniczona tak by były zbliżone do realnych sytuacji, w których można użyć broni do obrony własnej i osłanianych osób.

Na zawodach według reguł IDPA nie spotka się długich torów wymagających oddania dużej ilości strzałów, inaczej niż na niektórych torach budowanych na zawodach IPSC, na których strzelec oddaje ponad 30 strzałów pokonując jednocześnie odległość kilkudziesięciu metrów. W IDPA tory są krótsze, wymagają oddania kilku do kilkunastu strzałów do tarcz ustawionych w odległości nie większej niż kilkanaście metrów. Dokładniej odzwierciedlają sytuacje z którymi zawodnicy mogą spotkać się w czasie służby czy życia codziennego, zawodnicy również mogą brać udział w zawodach bez żadnej modyfikacji broni i wyposażenia - wliczając w to kabury, uchwyty na zapasowe magazynki, itd,.

Ten rodzaj strzelectwa praktycznego jest więc sprawdzianem i częścią systemu szkoleniowego dla różnych formacji służb mundurowych, policji, służb ochrony i straży przemysłowych oraz posiadaczy broni do obrony/ochrony własnej.