Członkowie klubu posiadają następujące kwalifikacje:

 

- trenerów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
- egzaminatorów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

- instruktorzy strzelectwa sportowego,

- instruktorzy strzelectwa bojowego

- instruktorzy strzelectwa dynamiczno-praktycznego
- instruktorzy strzelectwa myśliwskiego,

- instruktorzy SERE ( Survival, Evasion, Resistance, Escape – Przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka)

- prowadzących strzelanie,

-sędziowie PZSS,

- sędziowie PZŁ,

- egzaminatorów IPSC

- inne specjalistyczne uprawnienia